หนุมานเฒ่า https://oasisindesert1.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=17-03-2010&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=17-03-2010&group=1&gblog=19 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[คนพิการรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=17-03-2010&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=17-03-2010&group=1&gblog=19 Wed, 17 Mar 2010 19:02:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=26-02-2010&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=26-02-2010&group=1&gblog=18 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านหัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=26-02-2010&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=26-02-2010&group=1&gblog=18 Fri, 26 Feb 2010 19:31:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=29-01-2010&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=29-01-2010&group=1&gblog=16 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[ละครชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=29-01-2010&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=29-01-2010&group=1&gblog=16 Fri, 29 Jan 2010 22:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=23-01-2010&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=23-01-2010&group=1&gblog=15 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาเทียน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=23-01-2010&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=23-01-2010&group=1&gblog=15 Sat, 23 Jan 2010 0:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=05-01-2010&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=05-01-2010&group=1&gblog=14 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวไกลใจเหงา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=05-01-2010&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=05-01-2010&group=1&gblog=14 Tue, 05 Jan 2010 19:32:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=21-12-2009&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=21-12-2009&group=1&gblog=13 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยเท้าบนพื้นทราย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=21-12-2009&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=21-12-2009&group=1&gblog=13 Mon, 21 Dec 2009 22:55:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=14-12-2009&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=14-12-2009&group=1&gblog=12 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็ดดอกรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=14-12-2009&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=14-12-2009&group=1&gblog=12 Mon, 14 Dec 2009 13:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=28-11-2009&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=28-11-2009&group=1&gblog=11 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนจ๋า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=28-11-2009&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=28-11-2009&group=1&gblog=11 Sat, 28 Nov 2009 23:48:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=06-11-2009&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=06-11-2009&group=1&gblog=10 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[เหมือนคนละฟากฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=06-11-2009&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=06-11-2009&group=1&gblog=10 Fri, 06 Nov 2009 22:07:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=24-02-2010&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=24-02-2010&group=5&gblog=1 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านหัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=24-02-2010&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=24-02-2010&group=5&gblog=1 Wed, 24 Feb 2010 21:23:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=17-11-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=17-11-2009&group=4&gblog=7 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสุดท้ายของ " รักเอย "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=17-11-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=17-11-2009&group=4&gblog=7 Tue, 17 Nov 2009 0:53:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=31-10-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=31-10-2009&group=4&gblog=6 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[หวั่นในฤทัยเหลือที่ เกรงรักลวงฤดี รักแล้วขยี้ใจ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=31-10-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=31-10-2009&group=4&gblog=6 Sat, 31 Oct 2009 16:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=26-10-2009&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=26-10-2009&group=4&gblog=5 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเอย....รักที่ปรารถนา รักมาประดับชีวี...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=26-10-2009&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=26-10-2009&group=4&gblog=5 Mon, 26 Oct 2009 15:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=22-10-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=22-10-2009&group=4&gblog=4 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[รักนี้มีสุขทุกข์เคล้าไป...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=22-10-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=22-10-2009&group=4&gblog=4 Thu, 22 Oct 2009 20:47:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=18-10-2009&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=18-10-2009&group=4&gblog=3 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักร้อยเล่ห์กล....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=18-10-2009&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=18-10-2009&group=4&gblog=3 Sun, 18 Oct 2009 0:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=15-10-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=15-10-2009&group=4&gblog=2 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเอย...จริงหรือที่ว่าหวาน หรือทรมานใจคน....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=15-10-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=15-10-2009&group=4&gblog=2 Thu, 15 Oct 2009 21:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=10-10-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=10-10-2009&group=4&gblog=1 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=10-10-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=10-10-2009&group=4&gblog=1 Sat, 10 Oct 2009 20:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=2&gblog=2 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[ละครชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=2&gblog=2 Sat, 19 Sep 2009 13:40:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=16-09-2009&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=16-09-2009&group=2&gblog=1 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[โอเอซีส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=16-09-2009&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=16-09-2009&group=2&gblog=1 Wed, 16 Sep 2009 0:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=04-11-2009&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=04-11-2009&group=1&gblog=9 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[คำคน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=04-11-2009&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=04-11-2009&group=1&gblog=9 Wed, 04 Nov 2009 23:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=18-10-2009&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=18-10-2009&group=1&gblog=8 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[พิษรักพิษณุโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=18-10-2009&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=18-10-2009&group=1&gblog=8 Sun, 18 Oct 2009 16:15:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=08-10-2009&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=08-10-2009&group=1&gblog=7 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[อาญารัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=08-10-2009&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=08-10-2009&group=1&gblog=7 Thu, 08 Oct 2009 16:16:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=29-09-2009&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=29-09-2009&group=1&gblog=6 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[ลั่นทม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=29-09-2009&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=29-09-2009&group=1&gblog=6 Tue, 29 Sep 2009 18:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=27-09-2009&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=27-09-2009&group=1&gblog=5 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนนั้นสวรรค์ล่ม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=27-09-2009&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=27-09-2009&group=1&gblog=5 Sun, 27 Sep 2009 22:18:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=27-09-2009&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=27-09-2009&group=1&gblog=4 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[นางรอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=27-09-2009&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=27-09-2009&group=1&gblog=4 Sun, 27 Sep 2009 15:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=1&gblog=3 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[กระท่อมชาวไร่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=1&gblog=3 Sat, 19 Sep 2009 15:54:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=1&gblog=2 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสวยใจดำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=19-09-2009&group=1&gblog=2 Sat, 19 Sep 2009 15:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=16-09-2009&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=16-09-2009&group=1&gblog=1 https://oasisindesert1.bloggang.com/rss <![CDATA[ทานตะวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=16-09-2009&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oasisindesert1&month=16-09-2009&group=1&gblog=1 Wed, 16 Sep 2009 15:56:26 +0700